Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


Sidebjælke

nyttig:enoe

Nyttig viden: Enø

Nyttig viden om havkajak ved Enø

Hvor er det

Advarsel mod sejlads ved Karrebæk Bro

Karrebæk Bro er den eneste adgangsvej til samtlige marinaer i Karrebæksminde og Næstved og til industrihavnen i Næstved. For lystfartøjer åbner broen hver time, for erhvervsfartøjer efter aftale. Forvent derfor heftig trafik omkring broen. Overhold søvejsreglerne og forvent ikke de andre tager hensyn til dig - det er der ikke plads til.

Karrebæksmindebroens åbningstider & lys-signaler

Farvandet under Karrebæk bro er meget smalt, afvander Susåen, Fladsåen og Saltø Å og ved tidevandsskift hele Karrebæk Fjord, Fladstrand og Krageholmsstrømmen. Strømmen under broen er meget stærk. Vi har én gang oplevet så stærk strøm, at det var umuligt at ro under broen på normal vis. Kun ved at surfe på en indadgående motorbåds hækbølge kunne vi overvinde strømmen. Ved vestenvind dannes stående bølger i hele det smalle bælte under broen. Herligt hvis du er rutineret, livsfarligt hvis du er begynder. Blæser det mere end 5 m/sek. fra vest, frarådes urutinerede roerne på det kraftigste at ro under broen. Adskillige personer er druknet i årenes løb omkring broen - dog ikke kajakroere. Endnu.

Med ringe vind og uden for tidevandsskiftet kan alle i havkajak med rimelig rutine sagtens ro under broen, blot der udvises opmærksomhed på de særlige forhold i området.

Fredede områder

Lindholmen er udnævnt til fuglebeskyttelsesområde og derfor fredet i fuglenes ynglesæson. Enhver landgang på øen er derfor forbudt fra 1.3 → 15.7.

Fladstrand er udnævnt til fuglebeskyttelsesområde og derfor fredet. Enhver sejlads i bugten og på Fladsåen i bunden af bugten er derfor forbudt. I vintersæsonen kan du se hundredevis af svaner i hele bugten.

Gavnø nord-østlige hjørne er udnævnt til fuglebeskyttelsesområde og derfor fredet i fuglenes ynglesæson. Enhver landgang på stedet er derfor forbudt fra 1.3 → 15.7.

Enø overdrev er fuglebeskyttelsesområde og derfor fredet i fuglenes ynglesæson. Enhver landgang på overdrevet er derfor forbudt fra 1.3 → 15.7.

Dybsø øst-side er fredet i fuglenes ynglesæson. Enhver landgang på overdrevet er derfor forbudt fra 1.3 → 15.7. i de afmærkede områder.

Rovfugle

Der er mange rovfugle i området. De fleste ser du her, her, og her.

Du kan også se rovfugle her, men farvandet ud for Dybsø er kun farbart ved højvande. Ved lavvande må du være indstillet på at trække kajakken i 10 cm. vand.

Isætning af kajak

Her kan du sætte kajakken i vandet og parkere bilen.

  • Karrebæk (i vinterhalvåret). Karrebæk badestrand dur ikke som isætningssted i badesæsonen. Der er for mange mennesker på stranden, for få parkeringspladser og for langt at bære.
  • Næstved Kajak & Canoklub. Klubbens bro er forbeholdt klubbens medlemmer. Medlemmer af foreninger under DKF bør under ordningen for gæsteroere kunne få en aftale om ilægning af kajak her. Kontakt www.nkc.dk først.
  • Næstved Kajak og Canoklub, Gammelåen. På modsatte side af klubhuset ligger Gammelåen og her er en offentligt tilgængeligt bro. Broen er bygget og vedligeholdt af NKC, men grunden er kommunalt ejet og der er offentlig adgang hertil. Du kan derfor uden problemer lægge din havkajak gratis i vandet her og ro forbi Appenæs ud på fjorden. Å-strækningen er kendt for mange nattergale og helt fri for motorbåde. Ved ekstremt højvande kan der være problemer med at ro gennem tunnelen under Østre Ringvej.

Overnatning & Turistinfo

Relaterede artikler

Se også

/customers/8/6/d/hettel.dk/httpd.www/data/pages/nyttig/enoe.txt · Sidst ændret: Y/m/d H:i af philip