Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


Sidebjælke

udstyr:kort

Udstyr: Kort

Grundlaget for sikker sejlads og navigation er kort og farvandsbeskrivelser. Loven kræver skipper har de ajourførte kort og sejlhåndbøger om bord, der er nødvendige i forhold til den planlagte sejlads. Bryder du alle regler for god skik på havet - ved. f. eks. ikke at være bekendt med kort over området - og forårsager en ulykke, kan du konfronteres med erstatningskrav, manglende forsikringsdækning etc.

Der er mange forskellige typer kort på markedet - og nye typer udvikles ustandselig til specielle formål. Her omtales kun de væsentligste for kajaksejlere.

Er kort nødvendige

 • Nej ! Ror du kun i kendte omgivelser, om dagen, i godt vejr, er der intet behov for kort.
 • Ja ! Ror du i ukendt terræn, om natten eller i tæt tåge er kort uundværlige.

Spørgsmålet er ikke om du har brug for kort, men hvornår og hvilke kort du har brug for.

 • Vil du vide lige præcis hvor du er på en given kyststrækning, i et område hvor du ikke er kendt, er kort nødvendige
 • Vil du have information om vanddybder og kurveforløb - der er nyttig viden til fiskeri, surf, sæljagt, vurdering af strømforhold mv. - slipper du ikke for kort
 • Vil du være forberedt på uforudsete hændelser - tæt tåge, uventet hårdt vejr, materielskade, sygdom, ulykke - giver kortet vigtig information om beboelse, veje, stier mv.

Seekayaker bragte engang en artikel om to gutter der skulle ro rundt om Australien. Under planlægningen rejser den ene spørgsmålet om hvilke søkort det vil være relevant at anskaffe til turen – landet er for stort til de kan tage samtlige søkort med. Den anden bliver meget forbavset over ønsket om at medbringe noget så overflødigt som søkort. „Just keep Australia on Your Left“ er hans svar.

Mange sejlere har i årenes løb anvendt såkaldt „bagerpose-navigation“: Køb brød hos den nærmeste bager og læs på posen hvilken by du er i. Virkede fint i gamle dage. Nu står der kun „Din håndværksbager“ på posen - det virker ikke så godt.

Vi har erfaret det er muligt at forveksle Avernakø med Drejø i det sydfynske øhav. Heldigvis var de indfødte venligtsindede på begge øer – endda med en veludviklet humoristisk sans. Indrømmet, man skal undlade at bruge kort og gøre sig lidt umage for at begå fejltagelsen, men det er altså muligt.

I den svenske skærgård er kort og kompas hurtigt lige så nødvendige som din pagaj. Ofte ser hele horisonten ud som fastland fordi det er umuligt at få øje på hullerne mellem de mange øer. De mange skær og småøer gør det helt umuligt at vide hvor man er uden et kort. Husk endelig at markere hvor bilen står inden du ror ud – ellers finder du aldrig tilbage til udgangspunktet igen.

Holdbarhed

Kort er en ferskvare der bliver forældet ! Søkort opdateres hvert andet år. Landkort opdateres løbende. Det største problem for kajaksejlere er ændrede fredningszoner, nye sejladsbegrænsninger, „stille-zoner“ og zoner med naturbeskyttelse hvor ophold efter mørkets frembrud er forbudt. Det er vigtigt at holde dine kort opdaterede. Vi har flere gange oplevet at øer vi overnattede på for nogle år siden i den svenske skærgård pludselig bliver inddraget i stille-zoner eller fredningszoner hvor allemandsretten er ophævet og adgang efter mørkets frembrud er forbudt.

Type

Typen fortæller hvilken type information der er lagt vægt på i kortet. Kort leveres enten på papir-medie eller digitalt medie. Mediet kan have betydning for informationsmængden i kortet. Nord vender altid opad på trykte og digitale kort - det er ikke nødvendigvis tilfældet på online kort eller kort i en GPS.

Papirkort

 • Landkort
  • Bedst egnet til sejlads om dagen
  • Flest detaljer på landarealet
  • De vigtigste dybdekurver er indtegnet på vandarealet
  • Bedst til markante landkendinger, veje, stier, skove, lejrpladser
  • Information om fredede områder mv. findes sjældent på landkort
  • Leveres på tyndt papir
  • Leveres i Sverige ofte på slidstærkt Tyvek. Tyvek kort er dyre, meget slidstærke, vandfaste og dækker som regel fire gange så stort et areal som papir kortene. Du kan f. eks. købe tyvek kort hos Metria
  • Leveres i versioner med UTM-referencenet og uden UTM-referencenet
  • Versioner med UTM referencenet er bedst til kajaksejlads, fordi afstandsmåling blot er et spørgsmål om at „tælle firkanter“. Det kan man sagtens gøre i kajakken
 • Søkort
  • Bedst egnet til sejlads om natten
  • Flet detaljer på vandarealet
  • Bedst til fyr, sejlrender, strømforhold, vanddybder
  • Information om fredede områder mv. findes altid på søkort
  • Meget få landkendinger indtegnet
  • Søkortet giver ret præcis information om dybdeforhold og kan derfor bruges til beregning af bølger. En bølge kan ikke blive højere end ¾ af vanddybden. Herefter brækker bølgen over og flader ud. Kortet giver et fingerpej om hvor
  • Leveres på tykt, slidstærkt papir
  • Leveres kun i udgaver med længde-bredde-grader indtegnet. Det gør beregning af afstande besværligt.

Digitale kort

Digitale kort kan bruges til planlægning af sejlads, visning af gennemført sejlads via GPS eller til print af udvalgte områder i kortet. Online kort tilbyder mange specielle muligheder.

 • Landkort
  • Har samme information på landområdet som papirbaserede landkort
  • Har ikke de vigtigste dybdekurver indtegnet på vandarealet
  • Mangler ofte information om færgeruter mv.
 • Søkort
  • Har samme information på vandområdet som papirbaserede søkort
  • Har ingen information om landområderne
  • Mangler ofte information om fredede områder
 • Online kort
  • Er endnu lidt svære at have på dækket af kajakken
  • Er meget forskellige i indhold, kvalitet, formål

Målestok

Når du vælger kort, er målestokken lige så afgørende som typen og mediet.

Målestokken fortæller hvor detaljeret kortet er. Et 1-centimeter kort er f. eks. bedst egnet som færdselskort, mens et 4-centimeter kort er bedst egnet til små skovstier. Til kajaksejlads er et 2-centimeter kort i 1:50.000 bedst egnet.

Hvor nyttig en ting er et kort dog ikke! bemærkede jeg.
Det er noget andet vi har lært af jeres land, sagde Mein Herr, kortlægning.
Men vi har bragt det langt videre end jer.
Hvad opfatter du som det største kort, der virkelig kan gøre nytte?
Omkring 10 centimeter pr. kilometer
Kun ti centimeter ! udbrød Mein Herr.
Vi nåede meget hurtigt frem til ti meter pr. kilometer.
Så forsøgte vi os med hundrede meter pr. kilometer.
Og så kom den største ide af dem alle !
Vi lavede faktisk et kort over landet i skalaen en kilometer pr. kilometer !
Har I brugt det meget? spurgte jeg.
Det har aldrig været foldet ud endnu, sagde Mein Herr: Bønderne satte sig imod. De sagde, at det ville dække hele landet og holde sollyset ude !
Så nu bruger vi landet selv, som sit eget kort.
Og jeg kan forsikre dig: Det er næsten lige så godt

Citat fra: Lewis Carrol, Sylvie and Bruno Concluded, The complete Works of Lewis Carrol

Ser du på kortoversigten hos Scanmaps vil du opdage begrebet ”Centimeterkort”.

 • 1 Centimeter-kort
  • Det er 1:100.000
  • 1 centimeter på kortet = 100.000 centimeter i landskabet
  • 1 centimeter på kortet = 1 km. i landskabet
 • 2 Centimeter-kort
  • Det er 1:50.000
  • 1 centimeter på kortet = 50.000 centimeter i landskabet
  • 2 centimeter på kortet = 1 km. i landskabet
 • 4 Centimeter-kort
  • Det er 1:25.00
  • 1 centimeter på kortet = 25.000 centimeter i landskabet
  • 4 centimeter på kortet = 1 km. i landskabet

Forhold mellem målestok og afstande

Målestok i kortet 1 cm. i kort = antal km. i terræn 1 km. i terræn = antal cm. i kort Typisk anvendelse
1.000.000 10,00 0,10Landkort, oversigtskort
850.000 8,50 0,12Landkort, oversigtskort
500.000 5,00 0,20Landkort, oversigtskort
300.000 3,00 0,33Landkort, færdselskort
250.000 2,50 0,40Landkort, Søkort, oversigtskort
200.000 2,00 0,50Landkort, færdselskort
150.000 1,50 0,67Søkort
100.000 1,00 1,00Landkort, „1-cm. Kort“, Vägkarta
75.000 0,75 1,33Søkort
50.000 0,50 2,00Landkort, „2-cm. Kort“, Terrängkarta
25.000 0,25 4,00Landkort, „4-cm. Kort“
15.000 0,15 6,67Søkort, snæver besejling
12.500 0,13 8,00Søkort, havneområde. Landkort, Fastighetskarta
10.000 0,10 10,00Søkort, havneområde
5.000 0,05 20,00Søkort, havneområde

Tabellen læses sådan:

 • Måler man 1 cm. på et kort i 1:100.000 mellem to punkter, så er der ude i landskabet 1 km.
 • Måler man 2 cm. på et kort i 1:50.000 mellem to punkter, så er der ude i landskabet 1 km.
 • Måler man 4 cm. på et kort i 1:25.000 mellem to punkter, så er der ude i landskabet 1 km.
 • Måler man 1 km. mellem to punkter i landskabet, så er der på 1:100.000 kortet 1 cm.
 • Måler man 1 km. mellem to punkter i landskabet, så er der på 1:50.000 kortet 2 cm.
 • Måler man 1 km. mellem to punkter i landskabet, så er der på 1:25.000 kortet 4 cm.

Papirkort

Efter vores erfaring er det bedste universalkort til sejlads med havkajak 2-centimeter-kortet i 1:50.000. Købes ufoldet med UTM-referencenet påtegnet. Kortet er detaljeret nok til at give den væsentligste information og dækker samtidig et tilstrækkeligt stort areal til at være praktisk anvendeligt.

 • Danske kort køber vi hos Scanmaps
 • Der er udgivet en glimrende guide til det sydfynske øhav, bundled med kort i 1:50.000. Den kan købes hos HavkajakFyn
 • Svenske papirkort køber vi hos Lantmateriet
 • Svenske tyvek-kort kan f. eks. købes hos Kartcentrum
 • Flere kajakforhandlere i den svenske skærgård sælger bundlede pakker, bestående af en paddle-guide fra Calazo Förlag og et eller flere passende kort trykt på tyvek. Vi finder pakkeløsningen anbefalelsesværdig

Landkort

Trykte landkort findes typisk i 3 udgaver: 1:100.000, 1:50.000 og 1:25.000

1:100.000

Inddeling i kortblade 1:100.00. Klik for stort billede

 • Danmark
  • Er reelt udgået af produktion - dvs. kortene opdateres ikke mere. Men de genoptrykkes stadig i 2009
  • Er i 2009 stadig gode nok til sejlads med havkajak, hvis behovet kun er et oversigtskort
 • Sverige
  • Opdateres i 2009 i fuldt omfang
  • Er et vejkort, dvs. kortet er tegnet med henblik på bilkørsel
  • Dúr ikke til sejlads med havkajak i skærgården. Der mangler alt for mange små øer og skær på kortet. Tro os, vi har prøvet - og gør det aldrig mere :-(

1:50.000

Inddeling i kortblade 1:50.000. Klik for stort billede

1:25.000

Inddeling i kortblade 1:25.000. Klik for stort billede

 • Danmark
  • Er reelt udgået af produktion - dvs. kortene opdateres ikke mere. Men de genoptrykkes stadig i 2009
  • Er i 2009 stadig gode nok til sejlads med havkajak
 • Sverige
  • Findes ikke. Alternativet er Fastighedskartan i 1:12.500. Fastighedskartan er uanvendeligt sammen med havkajak.

De nye

Desværre opdateres de gamle papirkort i 1:100.000, 1:50.000 og 1:25.000 ikke mere. Som erstatning er der kommet et nyt produkt "DitKort" på markedet. Desværre leveres produktet kun i 1:25.000, der er for detaljeret til brug med havkajakken, og i 1:100.000, der ikke er detaljeret nok til brug med havkajak.

Søkort

FIXME Afsnittet om søkort mangler endnu. (Du må meget gerne skrive et bidrag) :-) Der mangler beskrivelse af:

Besejlingskort

Søkort. Besejlingskort. Klik for stort billede

 • Besejlingskort udmærker sig ved at dække meget store områder.
 • Til gengæld er detaljeringsgraden ikke specielt god. Ofte er det kort i størrelsesordenen 1:1.000.000 – dvs. 1 cm. på kortet er 1.000.000 cm. eller 10km i virkeligheden.
 • For hver cm. i kortet skal du altså ro 10 km. så der er ingen risiko for at ro ud af kortet sådan i løbet af formiddagen.
 • Informationsmængden i kortene er ikke specielt stor, hvorfor de ikke rigtigt dur til kajaksejlads.

Specialkort

Specialkort er inddelt i områderne:

Limfjorden Søkort. Limfjorden. Klik for stort billede
Kattegat Søkort. Kattegat. Klik for stort billede
Sundet og BælterneSøkort. Sund og Bælter. Klik for stort billede
Bornholm
Vestkysten Søkort. Vestkysten. Klik for stort billede

Detaljekort

 • Der er en lang række detaljekort over Danmark.
 • De er alle kendetegnet ved meget høj opløsning, f. eks. 1:10.000, bruges som indsejlingskort til havne og er sjældent relevante til sejlads med havkajak

Søkort i Sverige

 • Kustkort
  • Findes i skala 1:180.000 - 1:250.000. Den mest almindelige skala er 1:200.000
 • Skärgårdskort
  • Findes i skala 1:50.000 - 1:250.000. Den mest almindelige skala er 1:50.000
 • Specialkort
  • Findes i skala 1:10.000 - 1:30.000. Den mest almindelige skala er 1:25.000
Mere om svenske søkort

Digitale kort

FIXME Afsnittet om digitale kort mangler endnu. (Du må meget gerne skrive et bidrag) :-)

Garmin Mapsource Landkort

Garmin Mapsource Søkort

Garmin Friluftskartan Pro

Kartex

Det Levende Danmarkskort

Det Levende Søkort

Online kort

I modsætning til de elektroniske kort er online-kort platformsuafhængige - dvs. de kan bruges både på Windows, Linux og Mac computere. Du skal bare have adgang til en browser og internettet.

  • Installerer du Silverlight er der også mulighed for 3D kort fra Microsoft Virtual Earth.
  • Prodkuktet er i 2009 stadig meget begrænset mht. interaktion med en GPS.
  • Baseret på kort fra Bing
  • I 2009 stadig begrænset i forhold til interaktion med en GPS
  • Kan arbejde direkte med *.KML og *.KMZ filer men ikke danne dem.
  • For at danne KML og KMZ filer til interaktion med en GPS anvendes Google Earth der er glimrende til formålet. Såvel Google Earth som Google Maps er gratis og kan til sammen arbejde fuldt ud med din GPS. Dermed bortfalder nødvendigheden af at købe proprietære kortprogrammer til din GPS. Det er en meget stor besparelse.
  • Kortet kan vise Kort, Sattelit, Terræn, Fotos uploadet af brugere, Wikipedia-artikler om området og Webcams i området.
  • Google Earth kræver i modsætning til alle øvrige online-kort installation af et program på din lokale computer.
  • Google Earth kan importere waypoints, tracks og ruter fra din GPS
  • Der udvikles uafbrudt nye temaer, gadgets og features til programmet
  • Glimrende online kort over Sverige. Kan vise Landkort, Sattelitkort, Flyfoto og Søkort. Visning af søkort er endnu i 2009 helt unikt. Kortet kan vise naturhavne og gæstehavne. Jeg ville elske at have en GPS med dette kort i A3 på fordækket af min kajak.=)
  • Er utroligt nemt at markere et punkt på

Relaterede artikler

Se også

/customers/8/6/d/hettel.dk/httpd.www/data/pages/udstyr/kort.txt · Sidst ændret: Y/m/d H:i af philip