Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


Sidebjælke

wiki:user:ubuntu

Notes about Ubuntu

Download Ubuntu

Wikipedia om Ubuntu

Ubuntu Community

Ubuntu Forum nyeste indlæg

Hjælp

Litteratur

Full Circle Magazine

Full Circle Magazine er gratis og uafhængigt af Canonical og indeholder ofte nyttige tips og tricks. Download direkte fra http://www.fullcirclemagazine.org eller hent hent en kopi her på sitet:

Download Full Circle Magazine issues from hettel.dk

Ubuntu Unity

Ubuntu Unity 3D is not working at virtual machines. You have to install Unity 2D.

Installing Unity 2D

sudo add-apt-repository ppa:unity-2d-team/unity-2d-daily
sudo apt-get update
sudo apt-get install unity-2d
logout
login, at bottom line select 'Unity 2D'

Disk Partitionering

Disk partitionering & Windows Dual Boot

Gparted disk partitionering

 • Gnome Partition Editor Download bootable LiveCD inden installation af Ubuntu
 • Efter installation af Ubuntu: Tilføj/fjern programmer → Søg på Gparted i Ubuntu repository

NTFS-diske

Gældende for Ubuntu 8.04. Ikke nødvendig i Ubuntu 8.10.

Tilføj NTFS-3g-driveren så USB-diske formateret til NTFS-filsystemet i Windows XP kan læses og skrives: Vælg tilføj/fjern programmer. Søg efter NTFS-3g.

Mount ekstra harddisk

 • Programmer → Tilføj / Fjern → pysdm (Storage Device Manager) Grafisk brugergrænseflade til sikker editering af fstab. Glimrende værktøj, der ligger i „all available applications“
 • Start Gparted fra Terminal som root og partitioner diskene til ext3 først:

Code:

Sudo gparted

Når Gparted starter kan diskene udpeges, partitioneres og formateres.

Mount 2 nye diske, formateret som ext3, kan gøres manuelt ved at tilføje følgende i /etc/fstab:

/dev/sdb1                 /media/sdb1  ext3     errors=remount-ro      0 0 
/dev/sdc1                 /media/sdc1  ext3     errors=remount-ro      0 0 

Men det er hurtigere og mere sikkert at bruge Storage Device Manager

Start Terminal
sudo pysdm
Mount diskene og afslut programmet
sudo nautilus
Skab et katalog på hver af diskene, tildel rettighedder til "Group" og "Others"
Afslut programmet
Afslut Terminal
Klik "Places" på menulinjen og se de nye diske.

Rename USB-disk and move mount point

AutoFsck - Checkdisk

Default udfører Ubuntu en checkdisk hver 30. gang maskinen startes. AutoFsck er en række scripts - med grafisk brugergrænsefalde - der kan ændre Ubuntu, så checkdisk startes når du er færdig med at bruge computeren - ikke når du skal til at bruge den. Med store diske / flere diske kan ventetiden være irriterende.

Hent AutoFsck her: http://wiki.ubuntu.com/AutoFsck

Efter installation findes programmet her:

 • System → Administration → Periodic Disk Checking.
 • Der kræves root password for at ændre på konfigurering

Der er følgende menuer:

 • Disable / Enable Audible Prompt
  • Disable
   • Nul lyd til mig
 • Set Frequency og Checks
  • 30
   • Disken tjekkes for hver 30. reboot
 • Check om Shutdown or on Reboot ?
  • Set to reboot in order to run the checks (recommended).
   • Når der vælges „Sluk“ for Ubuntu spørger AutoFsck om det er ok at reboote og gennemføre diskcheck. Vælger du OK rebootes maskinen, diskcheck gennemføres og maskinen slukkes.
 • Arrange Checks Now
  • Bruges ikke
 • More Information / Help
  • Kort forklaring af menuerne.

Filsystem, Hierarki & Rettighedder

gEdit, Gnome Text Editor

gEdit can display line numbers.

Click Edit -> Preferences and in the View tab check 'Show Line Numbers'

Plugins for gEdit:

See more editors here:

Desktop Search - Tracker

 • Tracker is not default activated because fears over battery life with laptop computers and overall computer performance with small computers.
 • Tracker is able to catalog file name, file location and file content. That is: You can search for words or sentences within PDF-files or office documents.
 • To install Tracker:
  • Click Applications → Add/Remove applications → Search: Tracker
 • To have Tracker index the conent of Microsoft Office documents, make sure wv is installed:
  • Click System → Administration → Synaptic Package Manager → Search: wv
 • To activate Tracker:
  • Click System → Preference → Search and Indexing. Put a check in the Enable indexing and Index file contents boxes

Boot menu, GRUB

Disable IPv6

Check om IPv6 er kørende i Terminal:

ip a | grep inet6

Der skal ikke være noget output

Code:

sudo gedit /etc/modprobe.d/aliases
Find the line: alias net-pf-10 ipv6 
Edit this to: alias net-pf-10 off 
Save the file and reboot

I Firefox you can enter about:config in the address bar, locate the line starting with network.dns.disableIPv6 and change the value to true.

Nvidia Grafikkort

Python fejl

Fejlkode:

No Python OpenGL support

Fejlkode:

No Python GTKGLExt support

Løsning:

sudo apt-get install python-opengl python-gtkglext1

Kilde:

Dual monitor

Eksempel på virkende konfiguration med nVidia GT9800 og 2 stk. skærme (/etc/X11/xorg.conf)

   # etc/X11/xorg.conf
   # nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
   # nvidia-settings: version 1.0 (buildd@crested) Mon Nov 3 08:46:04 UTC 2008
   #
   # nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
   # nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder58) Tue Nov 4 17:18:57 PST 2008
   # xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
   #
   # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
   # values from the debconf database.
   #
   # Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
   # (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
   #
   # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
   # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
   # package.
   #
   # Note that some configuration settings that could be done previously
   # in this file, now are automatically configured by the server and settings
   # here are ignored.
   #
   # If you have edited this file but would like it to be automatically updated
   # again, run the following command:
   #  sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
   #
   Section "ServerLayout"
     Identifier   "Default Layout"
     Screen   0 "Screen0" 0 0
     Screen   1 "Screen1" RightOf "Screen0"
     InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
     InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
   EndSection
   #
   Section "Module"
     Load      "glx"
   EndSection
   #
   Section "ServerFlags"
   #
   # Removed Option "Xinerama" "0"
     Option     "Xinerama" "1"
   EndSection
   #
   Section "InputDevice"
   #
     # generated from default
     Identifier   "Keyboard0"
     Driver     "keyboard"
   EndSection
   #
   Section "InputDevice"
   #
     # generated from default
     Identifier   "Mouse0"
     Driver     "mouse"
     Option     "Protocol" "auto"
     Option     "Device" "/dev/psaux"
     Option     "Emulate3Buttons" "no"
     Option     "ZAxisMapping" "4 5"
   EndSection
   #
   Section "Monitor"
     Identifier   "Configured Monitor"
   EndSection
   #
   Section "Monitor"
     Identifier   "Monitor0"
     VendorName   "Unknown"
     ModelName   "Iiyama PLE2607WS"
     HorizSync    29.0 - 81.0
     VertRefresh   55.0 - 76.0
   EndSection
   #
   Section "Monitor"
     Identifier   "Monitor1"
     VendorName   "Unknown"
     ModelName   "Iiyama PLE2607WS"
     HorizSync    29.0 - 81.0
     VertRefresh   55.0 - 76.0
   EndSection
   #
   Section "Device"
     Identifier   "Configured Video Device"
     Driver     "nvidia"
   EndSection
   #
   Section "Device"
     Identifier   "Device0"
     Driver     "nvidia"
     VendorName   "NVIDIA Corporation"
     BoardName   "GeForce 9800 GT"
     BusID     "PCI:2:0:0"
     Screen     0
   EndSection
   #
   Section "Device"
     Identifier   "Device1"
     Driver     "nvidia"
     VendorName   "NVIDIA Corporation"
     BoardName   "GeForce 9800 GT"
     BusID     "PCI:2:0:0"
     Screen     1
   EndSection
   #
   Section "Screen"
     Identifier   "Default Screen"
     Device     "Configured Video Device"
     Monitor    "Configured Monitor"
     DefaultDepth  24
     Option     "NoLogo" "True"
     SubSection   "Display"
       Depth    24
       Modes   "nvidia-auto-select"
     EndSubSection
   EndSection
   #
   Section "Screen"
     Identifier   "Screen0"
     Device     "Device0"
     Monitor    "Monitor0"
     DefaultDepth  24
     Option     "TwinView" "0"
     Option     "metamodes" "DFP-0: nvidia-auto-select +0+0"
     SubSection   "Display"
       Depth    24
     EndSubSection
   EndSection
   #
   Section "Screen"
     Identifier   "Screen1"
     Device     "Device1"
     Monitor    "Monitor1"
     DefaultDepth  24
     Option     "TwinView" "0"
     Option     "metamodes" "DFP-1: nvidia-auto-select +0+0"
     SubSection   "Display"
       Depth    24
     EndSubSection
   EndSection

nVidia programmet (Nvidia X server Settings) kan ikke gemme konfigurationsfil

Workaround

Start Nvivia X server settings
Foretag ønskede rettelser
Klik "Save Configuration"
Kontroller der er x i "Merge with existing file" 
Klik "Show Preview"
Nu vises hele konfigurationsfilen. Klik et tilfældigt sted i teksten og tryk CTRL-A
Start Terminal og skriv:
Sudo gedit
Tryk CTRL-V
Gem filen som /etc/X11/xorg.conf
Afslut Nvidia X server settings uden at gemme
Tryk CTRl-ALT-BACKSPACE for at genstarte xserver

Swap fil

Default bliver swapfilen aktiveret når 60% af fysisk ram er i brug. Du kan se procentsatsen således:

sysctl -q vm.swappiness

Du selv sætte værdien således:

gksudo gedit /etc/sysctl.conf
Tilføj 2 linier:
# Her sættes swap
vm.swappiness=0
Gem filen og reboot. Værdien bliver nu sat ved hver boot
end

Bemærk at vm.swappiness=0 ikke forhindrer swap. Der swappes stadig, hvis fysisk RAM ikke er tilstrækkelig.

Empty Swap

  Even if you have lots of RAM and even if you have a low swappiness value, it is possible that your computer swaps. This can hurt the multitasking performance of your desktop system.   You can use the following script to get the swap manually back into RAM:   place the script e.g. /usr/local/sbin:  

sudo gedit /usr/local/sbin/swap2ram.sh

copy&paste the script into the file:  

err="not enough RAM to write swap back, nothing done"
mem=`free|grep Mem:|awk '{print $4}'`
swap=`free|grep Swap:|awk '{print $3}'`
test $mem -lt $swap && echo -e $err && exit 1
swapoff -a && swapon -a &&
exit 0

save and close gedit make the script executable:  

sudo chmod +x /usr/local/sbin/swap2ram.sh

execute:  

sudo /usr/local/sbin/swap2ram.sh

Specielle keyboards

Logitech Marble Mouse

Samba share, fildeling

Samba konfigurationsfil:

 • /etc/samba/smb.conf

Code:

sudo gedit /etc/samba/smb.conf

Genstart Samba

Code:

sudo /etc/init.d/samba restart

Diagnosing Your Samba Server

Samba manual

Manual Code:

man samba

testparm(1)

 • The testparm utility is a simple syntax checker for Samba’s smb.conf(5) configuration file.

Code:

testparm /etc/samba/smb.conf

Manual Code:

man testparm

smbstatus(1)

 • The smbstatus tool provides access to information about the current connections to smbd.

Code:

smbstatus

Manual Code:

man smbstatus

smbpasswd(8)

 • The smbpasswd command is a tool for changing LanMan and Windows NT password hashes on Samba and Windows NT servers.

Code:

smbpasswd

Manual Code:

man smbpasswd

smbtree(1)

 • The smbtree command is a text-based network neighborhood tool.

Code:

smbtree

Manual Code:

man smbtree 

pdbedit(8)

 • The pdbedit command can be used to maintain the local user database on a samba server.

Code:

sudo pdbedit

Manual Code:

man pdbedit

findsmb(1)

 • The findsmb command can be used to find SMB servers on the local network.

Code:

findsmb

Manual Code:

man findsmb        

smbmount(8), smbumount(8), smbmnt(8)

 • smbmount,smbumount and smbmnt are commands that can be used to mount CIFS/SMB shares on Linux.

Code:

smbmount

Manual Code:

man smbmount      

Code:

smbumount

Manual Code:

man smbumount

Genstart Samba

sudo /etc/init.d/samba restart

Mount Windows shares

Code:

sudo apt-get install smbfs

Update the unmount order to prevent CIFS from hanging during shutdown.

Code:

sudo update-rc.d umountnfs.dh remove
sudo update-rc.d umountnfs stop 15 0 6 .

By default CIFS does not resolve netbios names. In order to enable netbios names do:

Code:

gksudo gedit /etc/nsswitch.conf

Change the line from

hosts: files dns

to

hosts: files wins dns

Install winbind:

sudo aptitude install winbind

Mount the directory:

sudo mount.cifs //servername/foldername /home/username/empty-folder-name -o user=username workgroup=workgroupname

Done !

Fil synkronisering

Ikke backup i traditionel forstand, men duplikering af ændrede filer.

Unison

Unison er lavet til 2-vejs-synkronisering. Det kan altså synkronisere ændrede filer fra A til B og andre ændrede filer fra B til A i én arbejdsgang. Ideen er glimrende, men i skrivende stund (2009) virker vedligehold/udvikling af programmet desværre døende. Bemærk at programmet ikke altid håndterer specialtegn korrekt.

Installation: Vælg tilføj/fjern programmer → søg på Unison. Unison er i Ubuntu repository.

Rsync

Rsync er et glimrende program til synkronisering af filer - og det følger med under installation af Ubuntu.

Se manualen til Rsync

Code:

man rsync

Der findes en grafisk brugergrænseflade til Rsync

 • Vælg add/remove programs og søg på grsync

Her et par glimrende vejledninger til brug af rsync

Antivirus

Ved brug af Samba file-shares og filsynkronisering rundt mellem flere maskiner kan antivirus være en god ide selv om virus ikke er udbredt på linux. Mange linuxbrugere hævder virus ikke findes til linux og derfor har de ikke behov for antivirusprogrammer. Tja, mange mænd hævder de ikke har brug for kondomer, da mænd ikke kan blive gravide. :-) Måske derfor er de fleste antivirusprogrammer til Linux ikke specielt gennemarbejdede. Usability er et fremmedord og opdatering af antivirusmønstre halter meget bagefter windows-verdenen. Jeg er virkelig ikke imponeret og undrer mig såre over Linux-verdenen således accepterer at være relæstation for et stort problem.

Install avast

sudo ./lib/avast4workstation/share/avast/desktop/install-desktop-entries.sh install

Efter installation af avast startes avast fra Applications→ Accessories→ Avast

Problem

Could not launch menu item
Failed to execute child process "avastgui" (No such file or directory)

Løsning

Ikke fundet endnu

Workaround til Start avast

Start nautilus (Places)
Find filen /avast4workstation-1.3.0/bin/avastgui
Klik Open
Herefter starter Avast i en GUI.

Bemærk at Avcast er proprietær software der, omend gratis til Linux, kræver registrering. Ved registrering får du mailet en nøgle, der skal indtastes i programmet. Nøglen medfører der kan hentes gratis opdateringer i 14 måneder. Herefter skal en ny registreringsnøgle hentes, førend der igen kan hentes opdateringer.

Ubuntu Smartmon tools

Adding repositories to Ubuntu

Adding Google repositories to Ubuntu

Follow instructions at: Google linuxrepositories linux

Then Code:

sudo apt-get update
sudo apt-get install picasa (if You want to install picasa)

Se også

USB
/customers/8/6/d/hettel.dk/httpd.www/data/pages/wiki/user/ubuntu.txt · Sidst ændret: Y/m/d H:i af philip